Prof.Dr. Turan KARADENİZ Makaleleri

Prof.Dr. Turan KARADENİZ

Türkiye'de Tarım Öğreniminin 175. Yıldönümünde Meyve Üretimimizin Dünya Üretimin 10 Ocak 2021

Prof.Dr. Turan KARADENİZ

Güzel Anadolu’mun Özel Meyvesi: Gileboru 29 Haziran 2019

Giriş

Latince adı Viburnum opulus L., İngilizce adı Wind qeld..

Prof.Dr. Turan KARADENİZ

Ceviz Meyvesi ve Yaprağının Halk Hekimliğinde Kullanımı 05 Ağustos 2019

Prof.Dr. Turan KARADENİZ

Enflasyonun Hesaplanmasında İklim ve Üretim Deseni Göz Önüne Alınmalıdır 19 Haziran 2019

Enflasyon kısaca hanehalklarının tüketimine yönelik mal ve hizmet fiyatlarının zaman içindeki değişimidir. TÜFE, amaca göre bireysel tüketim sınıflaması (COICOP) kullanılarak, tüketi..