Genel Kurul Çağrısı

Duyuru Tarihi: 05 Haziran 2021 -A+


Genel Kurul Çağrısı


Derneğimizin Olağan Genel Kurulunun 20 Haziran 2021 günü Bolu Abant Izzet Baysal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü toplantı salonunda saat 11.00'de toplanması,  çoğunluk  sağlanmadığı taktirde bir hafta sonra 27 Haziran 2021 tarihinde aynı yer ve saate aşağıdaki gündem maddeleri ile toplanmasına karar verilmiştir.

Toplantıya katılımınızı önemle rica ederim.
En içten sevgi ve saygılarımla.
 
Prof. Dr. Turan KARADENİZ
AZIMDER Yönetim Kurulu Başkanı
 
 
GÜNDEM;
1) Açılış, yoklama ve saygı duruşu,
2) Divan heyetinin seçimi,
3) 2020 Yılı  Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim Kurulu Raporunun ayrı ayrı okunması ve tartışılması,
4) 2020 Yılı  Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası,
5) 2021 Tahmini bütçenin görüşülmesi ve oylanması,
6) Yeni Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi,