Yayın İlkeleri

Admin 20 Haziran 2019 Önemli Gelişmeler 398 -A+
Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi’nde tarım bilimleri alanında Türkçe, İngilizce ve Rusça makaleler yayınlanır. Özgün nitelikli araştırma sonuçlarını içeren makaleler yanında sınırlı sayıda derleme ve çevirilere de yer verilir.
Yayın İlkeleri

Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi - UAZİMDER -

Yayın İlkeleri

Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi’nde tarım bilimleri alanında Türkçe, İngilizce ve Rusça makaleler yayınlanır. Özgün nitelikli araştırma sonuçlarını içeren makaleler yanında sınırlı sayıda derleme ve çevirilere de yer verilir. Dergi yılda en az dört kez olmak üzere Şubat, Mayıs, Ağustos, Kasım aylarında online olarak yayınlanır.

Dergiye gönderilen makaleler başka yerde yayınlanmamış ve yayın hakkı devredilmemiş olmalıdır. Çalışmaların bilimsel etik alanındaki her türlü sorumluluğu yazar/larına aittir. Yayın hakkı Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri dergisine aittir. Yazar/lara telif hakkı ödenmez.

Hazırlanan makale "Makale Gönderme ve Telif Hakkı Devir Sözleşmesi" ile birlikte Uluslararası Anadolu Ziraat Mühendisliği Bilimleri Dergisi Yayın Kurulu'na posta ile ya da dergi@azimder.org.tr adresine elektronik olarak gönderilir.

Makaleler Yayın Kurulu tarafından incelenerek iki adet hakeme gönderilir. Hakem önerileri ve yazarın cevap hakkı dikkate alınarak Yayın Kurulu tarafından kabul veya ret kararı alınır. İhtilaflı durumlarda Dergi Danışma Kurulu üyelerinin kararı bağlayıcıdır. Gerekli olması durumunda üçüncü bir hakemden görüş alınır. Hakem ya da Yayın Kurulu tarafından önerilen değişiklik ve düzeltmeler sorumlu yazara iletilir. Makale üzerinde bu değişiklik ve düzeltmeler dışında sonradan ekleme ya da çıkarma yapılamaz.

Yorumlar